rotující pípa


  • Kácov 12°

  • Únětice 10° nefiltr

  • Matuška Californie 12°